Дейности

AGROS GRAIN GROUP e многофункционална фабрика, работеща по следните направления:

  • Фино почистване и цвето-сортиране на семена и зърно;
  • Подоготовка, почистване, сепариране и калибровка на слънчоглед;
  • Белене на слънчоглед;
  • Производство и търговия на студено рафинирано слънчогледово масло, кюспе и слънчогледов шрот;

Компанията организира дейностите със собствена продукция и на ишлеме. Готови сме да окажем на нашите клиенти техническа помощ по отношение на логистика, митнически процедури и дизайн при етикиране или изработка на опаковки.

Галерия