ЕЧЕМИК

Ечемикът се отглежда за зърно, което се отличава с високи фуражни качества.

  • Влага –макс. 14.5 %
  • Чужди – макс. 3,0 %
  • Хектолитър – мин. 57 макс. 64, база – 62
  • Повредени – макс. 5.0 % , Вкл. Повредени от температура – макс. 3.0 %
  • начупени – макс. 5.0 %
  • Съдържание на протеин– мин. 10.0 % макс. 12.5 %