РАПИЦА

Рапицата е маслодайно растение, устойчиво на суша, което вече се използва и за производство на биогориво.

  • Влага – макс. 9.0 %
  • Чужди – макс. 3,0 %
  • Повредени – макс. 5.0 %, (вкл. Топлинно повредени – макс. 3.0 %)
  • Начупени – макс. 8.0 %
  • Масленост – макс. 42 %