ЦАРЕВИЦА

Царевицата е важна земеделска култура, която се използва за зърно, силаж и за зелен фураж.

  • Влага – макс. 15.0 %
  • Чужди – макс. 3,0 %
  • Хектолитър – мин. 70 макс. 78
  • Повредени – макс. 8.0 %, Вкл. Повредени от температура – макс. 3.0 %
  • Начупени – макс. 5.0 %