СОЯ

Соята се използва като храна, осигуряваща растителен протеин, както и за медицински цели.

  • Влага – max. 13.0 %
  • Чужди – max. 3,0 %
  • Повредени – max. 6.0 % – Вкл. Повредени от температура – макс. 2.0 %, начупени – макс. 4.0 %)
  • Маслено съдържание – мин. 18.0 %
  • Протеин – мин. 40,0 %, макс. 55.0 %