СОРГО

Соргото е една от най-перспективните фуражни култури в районите с топъл кимат и недостатъчно валежи.

  • Влага – макс. 15.0 %
  • Чужди – макс. 3,0 %
  • Повредени – макс. 6.0 %, вкл.  топлинно повредени – макс. 3.0 % и начупени 3.0 %