ПШЕНИЦА

Пшеницата е основната и най-важната зърнено-житна култура за българското земеделие.

  • Влага – max. 14.5 %
  • Чужди – max. 3,0 %
  • Хектолитър – мин. 70, макс. 84, база – 72
  • Повредени – макс 6.0 % /вкл. Повредени от температура макс.  2.0 % и начупени макс.  4.0 %/
  • Съдържание на протеин – мин. 10.0 % макс. 18,5 %