ПРОСО

Просото се отглежда заради зърното, а предназначението на тази суровина в различните части на земното кълбо е твърде различно.

  • Влага – макс. 14.0 %
  • Чужди – макс. 3,0 %
  • Цвят – бял, жълт, червен и оранжев