СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ПЕЛЕТИ

Пелети – Технологията за производство на пелети е чрез пресоване под голямо налягане на слънчоглдови люспи. Създават комфорт и уют на ниска цена.

  • Диаметър – 8 мм
  • Дължина – 10-12 мм
  • Плътност – 1.0 – 1.4 гр./куб.cм
  • Обемна плътност – 600 – 640 кг/куб.м
  • Съдържание на влага – 10-11.0 %
  • Пепел – 2.6 % ± 0,50 % Ag
  • Съдържание на сяра – 0.01 % – 0,30 %
  • Топлина на изгаряне – 17.9 – 19.9 MJ/kg