ОВЕС

Овесът се отглежда за зърно, което е с висока хранителна стойност и е отлична храна за подрастващия организъм.

  • Влага – макс. 13.5 %
  • Чужди – макс. 3,0 %
  • Повредени – макс. 5.0 %, вкл. Топлинно повредени – макс. 2.0 % и начупени – макс. 3.0 %)
  • Хектолитър – 34 – 40