ЖЪЛТ ГРАХ

  • Влага – макс. 14.0 %
  • Чужди – макс. 2,0 %
  • Начупени – макс. 9%
  • Повредени – макс 6.0 %
  • Произход – България
  • Реколта – Последна