ГРАХ

Грахът е една от основните протеинови култури, която заема важно място в структурата на земеделското производство.

  • Влага – 9,0 – 11 %
  • Примеси – макс. 3.0 %
  • Начупени – макс. 5.0 %